Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, având ca obiect de activitate editarea, redactarea, difuzarea diferitelor cărţi şi publicaţii periodice, al cotidianului „Hargita Népe”, precum şi organizarea de diferite manifestări socio-culturale şi ştiinţifice.

Editura are sediul în judeţul Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 4

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Editura Hargita Népe a fost aprobat prin H.C.J.H 114/2009, modificat ulterior prin H.C.J.H 291/2011.

Editura Hargita Népe este o instituţie publică de cultură, care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr . 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea instituţiei este asigurată de un manager prin încheierea unui contract de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea Editurii Hargita Népe, instituţie publică de cultură se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2206 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Judetean Harghita

_______________________________________________________________________________________

EDITURA HARGITA NÉPE organizează concurs, în baza HG 286/2011

la sediul din Miercurea Ciuc, B-dul Timişoarei nr.4, județul Harghita în data de 14 martie 2018, ora 12 – proba scrisă, respectiv în data de 19 martie 2018, ora 10 – interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant la Editura Hargita Népe: • CONTABIL Condiţii de participare:  studii superioare de lungă durată, în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  cunoştinţe de utilizare a calculatorului;  vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 3 ani;  abilităţi excelente de comunicare, capacitate de a lucra independent, precizie. Înscrierile se fac până la data de 6 martie 2018 (inclus). Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Editura Hargita Népe respectiv şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita:

http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau prin telefon la numărul 0366–100156.